Selasa, 14 Januari 2014

SISTEM AKHLAQ
            Perasaan akhlaq adalah perasaan semulajadi yang mana Allah menciptakan manusia bersama dengannya. Kerana itu manusia terdorong untuk menggemari setengah-setengah sifat kemanusiaan dan membenci setengah-setengah sifat yang lain. Perasaan ini, meskipun berbeza-beza dan berlebih kurang kadarnya di antara berbagai-bagai individu manusia, namun perasaan bersama (common sense) - tanpa memandang kepada individu secara perseorangan masih terus menghukum setengah-setengah sifat tingkah laku sebagai sifat-sifat yang baik, dan setengah-setengah sifat yang
lain pula sebagai sifat-sifat yang buruk.
            Kebenaran, amanah, keadilan dan kesetiaan dengan janji umpamanya, adalah sifat-sifat yang digolongkan oleh manusia ke dalam sifat-sifat tingkah laku yang layak dipuji dan disanjung dalam setiap peringkat zaman. Tetapi tidak pernah datang kepada manusia satu waktu di mana dia memandang baik kepada pembohongan, kezaliman, penipuan dan pengkhianatan. Begitu juga tentang tolong-menolong, berkasih sayang, bermurah hati, berlapang dada dan bertolak ansur, semuanya diberi penghargaan serta dijunjung tinggi oleh manusia di segenap waktu dan zaman. Sebaliknya sifat-sifat keakuan, degil, kikir dan berpandangan sempit itu tidak pemah dianggap oleh manusia sebagai sifat-sifat yang patut diberi penghormatan dan penghargaan. Manusia juga masih terus memulia dan memandang tinggi kepada sifat-sifat sabar, cermat, tabah, lemah lembut, keberanian dan ketinggian cita-cita. Tetapi dia menghina dan memandang rendah kepada sifat-sifat gopoh, terburu-buru, tidak tetap pendirian, dayus dan lemah cita-cita. Manusia masih lagi menganggap sifat-sifat menahan diri, menjaga maruah, berkelakuan baik dan suka bermesra dengan orang lain itu di antara perangai-perangai yang indah. Tetapi sifat-sifat suka mengikut kehendak nafsu, tidak pemalu, kurang sopan dan berkelakuan tidak senonoh itu, tidak mempunyai tempatnya di dalam lingkungan perangai-perangai yang dimuliakan oleh manusia. Seterusnya manusia masih lagi memuliakan sifat-sifat menjalankan tugas dengan sempurna, menunai janji, cergas dalam bekerja dan menyedari tanggungjawab.
            Tetapi dia tidak bersimpati kepada orang-orang yang meringankan tugas, tidak menunai janji, pemalas dan tidak serius bekerja dan tidak mempedulikan tanggungjawab yang terletak di atasnya.
            Semua itu adalah merupakan sifat-sifat peribadi dan perseorangan sahaja. Ada pun hal-hal kemasyarakatan, baik dan buruknya, juga sifat-sifat masyarakat yang terpuji dan terkeji, maka segala-galanya dipandang oleh manusia dengan pandangan yang sama dan ditimbangkan dengan neraca yang satu. Tidak pernah diketahui masyarakat manusia yang patut disanjung dan dihormati, kecuali masyarakat yang mempunyai pentadbiran yang baik dan sistem yang sempurna; masyarakat yang diratai oleh gotong-royong, saling memikul tanggungjawab, kasih mengasihi, nasihat menasihati, keadilan sosial dan persamaan di antara sekelian manusia. Sebaliknya manusia tidak memandang dengan kagum dan hormat kepada masyarakat yang diselubungi oleh gejala-gejala perpecahan, kacau bilau dan porak peranda; masyarakat yang dikelilingi di segenap penjurunya oleh dendam kesumat, hasad dengki, kezaliman, perbalahan dan persaingan di antara sesama para individunya.
            Begitulah juga halnya dengan perangai-perangai serta tabiat-tabiat manusia, baiknya dan buruknya, masih tetap seperti zaman-zaman yang telah lalu. Perbuatan-perbuatan mencuri, berzina, membunuh, menipu, menerima rasuah, mencarut, mencerca, megumpat, mendengki, membuat tuduhan-tuduhan palsu dan melakukan perkara-perkara yang merosakkan di bumi ini, tidak pernah dipandang orang dengan pandangan yang memuja dan memuji. Tetapi membuat baik kepada ibu bapa, berbakti kepada adik beradik, menghormati jiran tetangga, membantu kawan rakan dalam perkara-perkara baik, memberi perhatian kepada anak-anak yatim serta fakir miskin, menziarahi orang sakit, menolong orang malang dan susah, semua itu dipuji dan disanjungi oleh manusia sepanjangpanjang masa. Begitu juga orang tidak pernah menghormati dan memuliakan pengkhianatan, sikap bermuka-muka, berpura-pura, terlalu meminta-minta dan sikap gelojoh. Tetapi mereka menghormati dan memandang tinggi kepada sopan santun, cakap yang manis, gerak geri yang lemah lembut, suka memberi nasihat dan punya amanah.
            Pendeknya, manusia tidak memandang baik dan tidak menghormati kecuali orang-orang yang bercakap benar, yang boleh diharap dan dipercayai dalam segala hal. Orang-orang yang serupa sahaja lahirnya dengan batinnya, yang sama sahaja perbuatan-perbuatannya dengan kata-katanya, orang-orang yang memadai dengan hak serta habuannya, orang-orang yang berlumba menunaikan hak-hak dan tanggungjawab- tanggungjawab mereka kepada orang lain, orang-orang yang hidup dengan penghidupan yang aman damai, yang tidak mengganggu orang lain, orang-orang yang tidak diharapkan daripada mereka selain daripada kebaikan dua kebijaksanaan.
            Dari yang demikian itu, ternyatalah bahawa prinsip-prinsip akhlaq itu adalah merupakan hakikat-hakikat yang tetap dan bercorak internasional, yang mana masih dikenali oleh manusia. Kebaikan dan kejahatan tidaklah tersembunyi sehingga seseorang perlu mencarinya bila mana dia mahu mengetahui serta menelitinya. Tetapi kedua-duanya adalah di antara perkara-perkara yang telah diketahui oleh Bani Adam sejak pertama kali lagi. Allah telah menganugerahkannya rasa dengan kedua-duanya dan telah perbekalkannya dengan tabiat semulajadi atas perasaan tersebut. Oleh itu kita lihat Al-Quran menamakan kebaikan itu dengan 'al-ma'ruf’ (yang termaklum) dan menamakan kejahatan dengan 'al-mungkar' (yang dibantahi). Apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an ialah, bahawa al-ma'ruf itu ialah yang diketahui oleh manusia dan yang digemari serta disukainya, dan bahawa al-mungkar itu ialah yang dibantahi, dicemuh dan dipandang jijik oleh manusia.
            Di dalam pengertian beginilah Al-Quran mengatakan;

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
Maksudnya: "Maka diilhamkan akan (diri) yang jahatnya dan yang taqwanya". (Surah As Syams, ayat 8)
            Barangkali para pembaca tertanya-tanya dalam hal ini: Jika kebaikan dan kejahatan tingkah laku itu sudah termaklum dan diketahui orang, dan jika para penghuni dunia ini sudah bersatu pendapat tentang kebaikan setengah-setengah sifat dan keburukan setengah-setengahnya yang lain, maka apakah gunanya berbagai-bagai sistem akhlaq itu diwujudkan di dunia ini? Apakah bukti yang menjadi sandaran kita bila kita katakan, bahawa Islam mempunyai satu sistem akhlaq yang tersendiri? Kemudian, apakah perwatakan- perwatakan dan keistimewaan-keistimewaan yang membezakan sistem akhlaq Islam daripada sistem-sistem akhlaq lain yang telah dan masih mendapat keutamaan serta sanjungan di dalam sejarah perkembangan akhlaq?
            Jika kita bentangkan berbagai-bagai sistem akhlaq di dunia dengan tujuan untuk mengkaji masalah ini, akan ternyatalah kepada kita sejak mula-mula lagi, bahawa sistem-sistem itu berbeza di antara satu sama lain dalam soal memasukkan bermacam-macam sifat tingkah laku ke dalam sistem masing-masing. Perbezaan terdapat juga di antara sistem-sistem itu dalam soal menentukan batas dan tempat penggunaan sifat-sifat tingkah laku itu serta cara mempersesuaikan di antara sesamanya. Kemudian jika kita memandang dengan dalam dan teliti kepada sistem-sistem itu, akan ketaralah bagi kita sebab perbezaan ini, iaitu, bahawa sistem-sistem tersebut berselisih antara satu sama lain dalam menetapkan norma kebaikan dan kejahatan pada tingkah laku manusia, juga dalam menentukan saluran pengetahuan yang dapat diperbezakan dengannya di antara baik dan jahat. Sistem-sistem itu tidak juga mencapai persetujuan dalam menentukan kekuatan penggerak (sanction) yang bekerja di belakang undang-undang itu sehingga ianya punya kuasa di dalam diri orang. Lebih jauh lagi sistem-sistem itu tidak sepakat dalam menentukan perasaan yang membawa orang mematuhi dan mengawasi undang-undang. Kemudian jika kita berfikir mencari sebab-sebab perselisihan ini, akan lahirlah kepada kita hakikat yang jelas, bahawa yang menceraikan segala jalan sistem-sistem akhlaq ini seluruhnya dan yang menjauhkan antara setengahnya dengan setengah, ialah kerana sistemsistem ini berselisih dalam menggambarkan tentang apakah dia alam buana ini, di manakah posisi akhlaq di dalam undang-undang alam yang luas ini, dan apakah matlamat hidup manusia di dalam alam.
            Perselisihan inilah yang mempengaruhi sistem-sistem tersebut, dan daripadanyalah timbul perselisihan- perselisihan yang pokok sehingga tentang haqikat, tabiat dan kedudukan sistem-sistem itu. Bahawa persoalan-persoalan yang diatasnya tegak asas penghidupan manusia dan persoalan-persoalan yang menentukan aliran-aliran manusia di dalam penghidupan dunia ini ialah: Adakah di sana Tuhan untuk alam ini atau tidak? Jika ada, maka adakah Dia Tuhan yang satu (Esa) atau ada bersama-samanya tuhan-tuhan lain? Dan mana satu di antara tuhan-tuhan itu yang kita percaya? Apakah sifat-sifat yang ada padanya? Bagaimana hubungan kita dengannya? Apakah dia sudi membimbing kita ke arah kebenaran dan memberi hidayat kepada kita atau tidak? Apakah kita bertanggungjawab di hadapannya? Apakah yang diperhitungkan kepada kita untuknya? Kemudian apakah matlamat hidup kita dan kesudahannya yang harus kita letakkan di hadapan mata dan yang harus kita bekerja mengikut kehendak-kehendaknya dalam penghidupan di dunia ini?
            Ini semuanya merupakan persoalan-persoalan pokok dan penting, yang mana di atas jawapannyalah terhentinya kelahiran sistem hidup manusia. Oleh itu sistem akhlaq tidak lahir melainkan mengikut apa yang sesuai dengan haqikat jawapan ini. Di dalam ceramah yang singkat ini tidaklah dapat saya bercakap panjang lebar tentang berbagai-bagai sistem hidup yang ada di dunia ini dan menceritakan kepada anda apa yang telah dipilih oleh tiap-tiap sistem itu untuk memberi jawapan terhadap persoalan yang pokok ini, juga apakah kesan-kesan dan gejalagejala yang dilahirkan oleh jawapan-jawapan itu terhadap bentuk persoalan ini dan penentuan jalannya. Saya hanya bermaksud hendak bercakap tentang Islam sahaja di antara sistem-sistem itu dan akan memberikan jawapan-jawapan yang saya pilih untuk persoalan-persoalan tadi di samping menjelaskan sistem akhlaq yang khusus iaitu sistem akhlaq yang tegak di atas asas jawapan-jawapan ini serta menunaikan kehendak-kehendaknya.
            Buat menjawab kepada persoalan-persoalan ini, Islam mengatakan: Bahawa untuk alam ini ada satu Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan mayapada ini dan mengadakan segala sesuatu di dalamnya. Dia sahaja yang bertindak dalam hal-hal alam ini, tidak disertai oleh sesiapa pun. Dia punya perintah dan larangannya. Dialah Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan apa yang ada di dalam langit dan bumi itu. Sistem alam yang kita lihat berjalan dengan teratur dan tetapnya ini tidak berjalan melainkan kerana tunduk kepada perintah dan kehendakNya. Dia adalah Tuhan Yang Bijaksana, yang Maha Berkuasa, mengetahui yang ghaib dan yang ternyata, tidak terlindung daripadaNya sebesar zarah pun baik di langit mahu pun di bumi. Dia adalah 'al-malik' (raja) yang quddus, perintahNya berlaku di dalam alam ini dengan kadar yang tertentu. Tidak pernah Dia penat dan lemah. Manusia adalah hamba kepada Allah mengikut kejadian serta tabiat semulajadinya, Tugas manusia di dunia ialah menyembah Allah dan mematuhi segala titah perintahNya. Hidupnya tidak bererti jika tidak diserahkan sepenuhnya untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlasnya. Bukanlah tugas manusia menentukan sendiri satu methode tertentu bagi ibadatnya, tetapi ianya ditentukan oleh Allah yang menciptanya dan yang menjadikannya sebagai salah seorang dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wata'ala telah mengutuskan untuknya para Rasul dan diturunkan pula bersama-sama mereka kitab-kitab untuk memberi hidayat serta membimbing mereka ke jalan kebaikan dan kebahagiaan.
            Oleh yang demikian, manusia tidak harus mengambil sistem hidupnya kecuali daripada pelita yang terang benderang ini. Selain dari itu, manusia adalah bertanggungjawab di hadapan Tuhannya terhadap apa yang telah diusaha dan diperolehinya di dalam penghidupan dunia dan dia akan diadili di hadapan Allah, bukan di dunia ini, tetapi di akhirat kelak. Penghidupan di dunia ini hanyalah merupakan dugaan Tuhan terhadapnya. Manusia tidak harus meletakkan di hadapan matanya satu matlamat yang dicari dan yang dicitakannya di dalam hidup ini melainkan supaya dia tergolong di dalam golongan orang-orang yang berjaya di sisi Tuhannya di dalam alam akhirat nanti. Manusia menempuh dugaan ini dengan segala tenaga yang ada padanya; kerana ini adalah dugaan terhadap segala daya dan bakatnya serta ujian segala segi penghidupannya. Dia akan diujikan dalam segala apa yang diusaha dan dikerjakannya di dalam penghidupan dunia ini dengan ujian yang bersih; tidak dinodai barang sedikit pun oleh kekotoran dunia ini.
            Lebih jauh lagi, ujian ini dijalankan sendiri oleh Tuhan yang mengetahui segala-segalanya; Tuhan yang tidak terhenti ilmu dan ma'rifatnya - waktu mana Dia merakamkan segala kerja dan gerak-geri manusia pada juzu'- juzu' alam ini yang terdiri daripada tanah, air, angin, ruangan-ruangan angkasa, di dalam hati manusia, fikirannya, tangan dan kakinya. Malah ilmu pengetahuannya meliputi segala bisikan dan kemahuan yang terlintas di jiwa manusia, tidak ada sesuatu pun yang terlindung daripadanya.
            Inilah dia jawapan Islam tentang persoalan-persoalan hidup yang asasi, dan inilah Islami terhadap alam serta posisi manusia di dalamnya. Dia menentukan satu tujuan hakiki lagi luhur yang harus menjadi matlamat utama dari segala usaha dan kerja manusia di dalam penghidupan dunia ini, iaitu 'menuntut wajah Tuhan dan mencari keredhanNya'. Beginilah criterion (ukuran) yang diukurkan dengannya setiap kerja manusia di dalam sistem akhlaq Islam dan dihukum sama ada baik atau jahat. Selain dari itu, penentuan matlamat hidup ini membekalkan akhlaq manusia dengan satu pusat di mana seluruh penghidupan manusia berkisar di sekitarnya. Penghidupan itu tidak lagi akan menjadi seperti kapal di tengah-tengah lautan yang dipukul badai serta diumbang-ambingkan oleh gelombang ke kanan dan ke kiri. Penentuan ini juga meletakkan di hadapan manusia satu tujuan hakiki yang membolehkannya selepas itu menentukan batas-batas, kedudukan-kedudukan serta gambaran-gambaran praktikal yang padan untuk tiap-tiap satu dari segala sifat tingkah laku di dalam penghidupan ini. Oleh kerana ini juga manusia boleh mencapai nilai-nilai akhlaq (ethical values) yang tersendiri, yang sampai sekarang masih berdiri dengan teguh di tempatnya, tanpa berkesan dengan perubahan-perubahan suasana dan keadaan. Lebih jauh dari itu - bila mana menuntut wajah Tuhan dan mencari keredhaanNya itu - menentukan satu matlamat yang dicari oleh manusia dan satu tujuan bagi segala usaha dan kerjanya, akhlaq manusia pun mendapat satu tujuan yang tinggi yang membolehkannya mendaki ketinggian tingkah-laku setinggi-tingginya, tidak dinodai buat selama-lamanya oleh daki-daki perhambaan diri kepada segala tujuan dan kehendak nafsu dalam segala peringkat perjalanannya.
            Seperti mana Islam memberi ni'mat kepada kita - kerana penggambarannya terhadap alam dan manusia dengan kriteria ini - dia juga membekalkan kita dalam waktu yang sama dengan satu saluran yang abadi untuk mengetahui baik buruknya tingkah laku. Islam tidak sahaja membataskan pengetahuan kita dengan akhlaq itu dalam lingkungan akal, kemahuan, percubaan atau ilmu-ilmu kita terhadap akhlaq boleh berubah dengan berubahnya saluran-saluran yang empat ini dan tidak tetap buat selama-lamanya. Tetapi Islam mengurniakan kepada kita satu rujukan (reference) tetap yang membekalkan kita dengan ajaran-ajaran pribudi dalam segala keadaan dan zaman. Rujukan itu ialah kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnah RasulNya Sallallahu 'alaihi Wasallam.
            Ajaran-ajaran ini membimbing kita kepada jalan yang lurus dan menyuluh langkah kita yang betul dalam segala soal hidup, dari masalah-masalah rumahtangga yang sekecil-kecilnya membawa kepada masalah-masalah serta problem-problem politik internasional yang besar-besar. Kita dapati di dalam ajaran-ajaran ini ruangan yang luas, cukup untuk menjadi prinsip-prinsip akhlaq dalam segala soal hidup. Kita tidak berkehendakkan lagi selepasnya kepada satu saluran pengetahuan yang lain dalam segenap peringkat penghidupan. Kemudian di dalam penggambaran Islam terhadap alam dan manusia ini, kita dapati ada kekuatan pengontrol yang harus menjadi sandaran kepada undang-undang akhlaq. Kekuatan itu ialah takut kepada Tuhan menyedari tanggungjawab di hari akhirat serta takutkan akibat buruk di masa depan yang abadi. Tidak syak lagi, bahawa Islam mahu menyediakan susunan masyarakat dan fikiran orang ramai (public opinion) yang boleh membawa dan memaksa orang dari segenap peringkat supaya mengikut serta terus menjaga prinsipprinsip akhlaq. Begitu juga Islam mahu mendirikan satu sistem politik yang mana melalui kuasanya. dapat dilaksanakan undang-undang akhlaq ini di kalangan orang ramai dengan paksa, walaupun pada hakikatnya Islam tidak bergantung kepada kuasa pengontrol yang luar ini seperti pergantungannya kepada pengontrol dari dalam jiwa yang dipenuhi dengan keimanan dengan Allah dan hari kemudian. Dari sana Islam hendak - sebelum dia memerintahkan manusia supaya mengikat diri masing-masing dengan hukum-hukum akhlaq - menakutkan manusia dan mengajarnya:
            "Bahawa hal dirimu adalah terdedah kepada Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mengetahui, yang tidak terlindung daripadaNya sebesar zarah pun, baik di bumi mahu pun di langit. Dia melihat mu di mana sahaja kau berada dan sebagaimana sekali pun keadaanmu. Engkau boleh bersembunyi daripada penglihatan orang, tetapi engkau tidak dapat menyembunyikan diri daripadanya. Engkau boleh ditipu seluruh manusia, tetapi tidak boleh menipuNya. Engkau boleh melemahkan setiap orang di bumi ini, tetapi engkau tidak terdaya melemahkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. dunia memandang kepada segala perbuatan dan perangaimu yang ternyata kepada mereka, tetapi Tuhan mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia tahu segala rahsia jiwa dan bisikan hati. Walau apa pun kerja yang engkau lakukan di dalam hidup yang fana ini, engkau tidak dapat mengelakkan diri dari menghirup bijana kematian dan kembali kepada pengadilan yang tidak akan berguna padanya segala pembelaan peguam, rasuah, saksi bohong, songlap dan tipu helah. Hari ini Tuhan mu akan menimbang segala pekerjaanmu dengan adil dan memberi ganjaran yang padan kepada hamba-hambaNya".
            Islam menetapkan keimanan ini - keimanan dengan Allah dan hari kemudian – di dalam hati manusia, seolah-olah dengan itu dia meletakkan di dalam perasaannya seorang pengawas dari mata-mata akhlaq yang menggesanya bekerja dan yang menyuruh dia mematuhi segala titah perintah Allah, tidak kira sama ada terdapat mata-mata, mahkamah dan penjara di luar yang memaksanya berubat demikian atau tidak. Pengawas dalam dan pengontrol jiwa inilah pada hakikatnya yang menolong undang-undang akhlaq Islam dan yang menjadikannya terlaksana di kalangan orang ramai, sungguhpun di samping itu sokongan daripada pihak pemerintah dan fikiran umum menyenangkan lagi perlaksanaan undang-undang ini. Hal ini tentunya lebih wajar dan lebih bijaksana. Tetapi pada hakikatnya, keimanan ini sahaja pun sudah memadai untuk menjamin hidayat dan umat Muslimin kepada jalan yang betul jika kemanisan keimanan itu telah meresapi hati mereka dan jika aqidah ini sudah melekat dengan sebatinya di dalam jiwa mereka.
            Lebih jauh lagi, penggambaran Islam terhadap alam dan manusia ini, menyediakan faktor-faktor yang menggalak dan memberansangkan seseorang supaya bekerja mengikut apa yang dikehendaki oleh undang-undang akhlaq. Cukup untuk mendorong seseorang untuk mematuhi kehendak-kehendak Allah dan menjunjung titah perintahNya, bahawa dia menerima Allah sebagai Tuhannya, bakti kepada Allah sebagai cara hidupnya dan keredaan Allah sebagai matlamat hidupnya. Faktor lain yang kuat juga di samping faktor ini ialah keimanan dengan hari kemudian serta kepercayaan bahawa orang yang mematuhi Allah dan menurut segala titah perintahNya akan mendapat kebahagiaan di alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Dia akan mendapat kehidupan yang baik, masa depan yang gemilang dan keni'matan yang abadi, sekali pun di dalam dunia yang fana ini dia menanggung bermacam-macam kesakitan, kepedihan, penderitaan dan kesengsaraan. Sedang orang yang menghabiskan usianya di dalam dunia ini dengan mendurhakai Allah dan membelakangkan segala perintahNya, nasibnya di akhirat pasti akan menemui ganjaran yang keras serta siksa yang tidak akan habis-habis, sekalipun di dunia dia mengecap (beranika kenikmatan dan kemewahan dari keenakan hidup). Harapan dan ketakutan ini, jika terhimpun pada seorang manusia dan tertanam di dalam lubuk hatinya, seolah-olahnya satu faktor yang kuat tumbuh di dasar nuraninya yang menggalakkannya membuat kebaikan serta berpegang dengan kebenaran dalam waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang barangkali ternyata kepadanya bahawa berpegang dengan kebenaran boleh memberi kerugian tertentu terhadap kepentingannya di dalam hidup ini. Begitu juga faktor kejiwaan ini boleh menjaganya daripada kecenderungan-kecenderungan jahat dan juga menjauhkan -nya daripada perkara-perkara curang dan jahat dalam keadaan- keadaan yang ternyata kepadanya bahawa kejahatan merupakan kelazatan untuk nafsu dan keuntungan di dalam penghidupan dunia ini.Apa yang jelas dari huraian ini ialah, bahawa Islam mempunyai penggambaraan yang tersendiri terhadap alam ini seperti mana ianya juga mempunyai criterion tersendiri terhadap kejahatan dan kebaikan. Islam juga mempunyai rujukan bagi ilmu akhlak berserta satu kekuatan penggerak dan faktor pendorong kerja yang khusus. Di dalam masalah ini, Islam memilih satu jalan yang lain daripada jalan-jalan yang dipilih oleh segala sistem akhlaq di dunia ini. Dengan pertolongan faktor-faktor ini sendiri, lahirlah bahan-bahan budi pekerti yang terma'lum itu mengikut kadar-kadar yang tertentu dan dilaksanakan di dalam segenap bahagian dan lapangan hidup.
            Lantaran itu, berhaklah kita mengatakan, bahawa Islam mempunyai satu sistem akhlaq yang sempurna dan sesuai buat selama-lamanya dengan tabiat dan ajaran-ajarannya.
            Sistem akhlaq Islam ini mempunyai perwatakan-perwatakan dan keistimewaankeistimewaannya yang tidak boleh diketepikan pada tempat ini. Apa yang akan saya sebutkan sekarang hanyalah tiga perwatakan yang jelas sahaja, iaitu perwatakan-perwatakan yang merupakan teras dan intinya, malah  perwatakanperwatakan ini sebenarnya, adalah di antara perkara-perkara yang utama (priorities) dalam masalah sistem akhlaq:
            Pertama: Bahawa Islam menjadikan 'menuntut wajah Tuhan dan mencari keredhaanNya' itu sebagai matlamat yang dicarikan di dalam penghidupan manusia, dan dengan itu dia mengadakan satu criterion akhlaq yang tinggi. Tidak ada sesuatu yang dapat menyekatnya daripada mempertinggikan akhlaq.
            Oleh yang demikian, dia telah memberikan ketetapan serta keutuhan kepada akhlaq manusia yang mana membolehkannya maju dan berkembang, dan tidak akan mungkin lagi bertukar rupa dan berubah warnanya dari satu ketika kepada ketika yang lain. Begitu juga ketakutan kepada Allah menyediakan untuk akhlaq satu kekuatan penggerak yang menggalakkan orang mengawasi serta memerhatikan segala kehendak- kehendaknya tanpa dimasuk campur oleh mana-mana faktor luar. Ini juga menimbulkan di dalam perasaan manusia dan membentuk - kerana keimanannya dengan Allah dan hari kemudian – satu kekuatan yang menakutkan seseorang dan yang menggalakkannya beramai dengan sendirinya mengikut undang-undang akhlaq.
            Kedua: Bahawa dengan galakan dan dorongan mutlak ini, Islam tidaklah mengada dan merekakan akhlaq dan tatasusila baharu yang tidak pernah dibiasakan oleh manusia sebelumnya, tidak juga Islam menurunkan setengah-setengah akhlaq manusia yang sudah dikenali orang dan mengangkat setengah-setengah yang lain. Dia tidak memakai akhlaq melainkan apa yang sudah terma'lum di sisi sekelian manusia. Akhlaq yang sudah termaklum itu tidak disingkirkan, baik kecil atau besarnya, tetapi diambil dan didapatkannya, kemudian diletakkan tiap-tiap satunya ditempatnya yang sebenar di dalam penghidupan manusia. Perlaksanaannya diperluaskan secara leluasa ke atas manusia, sehingga tidak ada lagi cabang-cabang dan segi-segi hidup yang masih tersisa - seperti kerja-kerja perseorangan, urusan-urusan rumahtangga, Pergaulan-pergaulan sosial, hal-hal politik dan ekonomi, jual beli di pasar, urusan-urusan di sekolah, di mahkamah, di balai polis, di kem-kem tentera, di medan perang, di persidangan damai dan urusan-urusan lain seterusnya dari segi-segi penghidupan manusia yang lain - tidak ada lagi yang masih tersisa melainkan kita lihat kesan-kesan akhlaq yang sepenuhnya tertanam di dasar segi-segi tersebut. Islam menjadikan akhlaq menguasai dan mengawasi dalam segala segi penghidupan. Apa yang dikehendaki oleh Islam dengan yang demikian itu ialah merebutkan teraju urusan-urusan hidup dari kehendak nafsu syahwat, dari tujuan-tujuan serta kepentingan- kepentingan diri sendiri dan meletakkannya di tangan akhlaq yang bersih dan tingkah laku yang baik.
            Ketiga: Keistimewaan yang ketiga bagi sistem akhlaq Islam ialah, bahawa dia meminta dan menuntut manusia agar mendirikan satu sistem hidup yang mana tiang-tiangnya tegak di atas kerja-kerja yang baik, tidak dikotori oleh sebarang kemungkaran. Dia menyeru manusia seluruhnya supaya melakukan kerja-kerja kebajikan dan menyibarkan usaha-usaha baik yang dipandang oleh manusia setiap zaman dan tempat dengan pandangan memuji dan memuja. Sebaliknya hendaklah menolak dan menghapuskan segala kemungkaran yang sentiasa dipandang oleh manusia dengan pandangan keji dan menghina. Orang yang menyahuti akhlaq ini dan mengalu-alukan seruannya, mereka digolongkan oleh Islam ke dalam golongannya, dan dari merekalah dijadikan umat Islam. Tidak ada tujuan Islam yang lain dengan menjadikan mereka itu sebagai satu umat, melainkan ialah kerana mahu mengembelingkan segala usaha dan kerja sosial mereka ke arah mendirikan kebajikan serta mengukuh dan menyebarkannya, juga membendung dan menghapuskan kemungkaran, membungkaskan akar umbinya. Jika sekiranya umat ini kembali mengerjakan kemungkaran dan melakukan kejahatan, jika dia mula menurut perjalanan orang-orang yang menentang kerja-kerja kebajikan dan berusaha memadamkan sinarnya, tidak tahulah apa yang akan terjadi ke atas dunia dan umat ini. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah sahaja.

0 komentar:

Posting Komentar