Kamis, 12 Januari 2012

NASEHAT BURUNG MERAK                Ketika Hisyam bin Abdul Malik menjadi khalifah di jamannya, tersebutlah seorang tabi’in yang sangat masyhur. Namanya Dzakwan bin Kisan yang sering dijuluki Thawus alias si burung merak.
Suatu hari Hisyam bin Abdul Malik dating ke makkah untuk menunaikan haji. Saat memasuki tanah haram, dia berkata kepada para pemuka makkah, “Carikan aku seorang sahabat Rasulullah SAW.” Lalu para pemuka itu menjawab, “Wahai amirul mu’minin, para sahabat telah wafat susul-menyusul hingga tak satupun dari mereka yang tersisa.” Mendengar perkataan para pemuka tanah haram itu, Hisyam bin Abdul Malik berkata lagi, “kalau begitu, carikan aku seorang tabi’in.”